111

A pénzforgalmi adózást választó adóalany komfortja vs. vevőjének diszkomfortja az áfa rendszerében

A címben szereplő ellentmondásra utalva mindenképpen említésre méltó az a körülmény, hogy a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany komfortos helyzete bizony negatívan hat(hat) vevőjének áfa pozíciójára. Ez azt jelenti, hogy a pénzforgalmi elszámolású adóalany által kibocsátott számla áfa-tartalmát a számlabefogadó vevője csak abban az esetben helyezheti levonásba, ha az ellenértéket megfizette (Áfa tv. 119 § (1).

Ez egy olyan aszimmetrikus szabályozási megoldás amelyben egy szűkebb adóalanyi szegmensnek nyújtott preferencia a csoporton kívülieknek hátrányt okozhat.

Tapasztalataim szerint a vevőknek az áru,- vagy szolgáltatás megrendelésekor sejtelmük sincsen arról, hogy a szállítójuk esetleg e kivételes szabály szerint számolja el az áfát, arról meg főleg nincs tudomásuk, hogy ez a kapcsolat őket esetleg hátrányosan is érintheti.
A pénzforgalmi adózást választó adóalanyok véleménye egyértelmű: fizessen a vevő határidőben, akkor majd nem okoz számára problémát az áfa levonása vagy le nem vonása!

Igen. Csakhogy hosszabb fizetési határidő esetén, amely esetleg átnyúlik egy-egy áfa bevallási perióduson már tényleges problémát okozhat az, hogy a vevő - aki egyébként általános szabályok szerinti teljesítési időpontban vonhatná le az előzetesen felszámított áfát - a pénzforgalmi áfás adóalannyal való ˝viszonya˝, kontraktusa miatt - akaratán kívül - ezt csak a számlán szereplő teljesítési időpontnál jóval később teheti csak meg.

Trivialitás, hogy az ügylet általában akkor jön létre, ha mindkét fél megelégedésére szolgál. A vevő komfortja egy üzleti tranzakcióban legalább annyira fontos - ha nem fontosabb - mint az eladó kényelmi helyzete.

A pénzforgalmi adózás lényege

A pénzforgalmi adózási technika lényege, hogy a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany mint eladó akkor fizet adót, amikor megkapja az ellenértéket és olyan mértékben, amilyen mértékben az ellenértéket megkapta.

Vagyis az adóbevallás szempontjából nem a számlára írt teljesítési időpont a releváns időpont hanem az amikor az ellenértéket a bankszámlán jóváírják vagy készpénzben a pénztárba befizetik. Az ellenérték megfizetésének minősül az is ha engedményezés, elengedés, tartozásátvállalás miatt szűnik meg a követelés.

Ezzel szinkronban a pénzforgalmi adózó vevői pozícióban akkor vonhatja le az adót, amikor kifizeti az ellenértéket és olyan mértékig, amilyen mértékig megfizette azt. A részben megfizetett ellenérték esetén a részlet adótartalmát a felülről számított adókulcs alkalmazásával lehet meghatározni.

A kimenő számlákhoz hasonlóan itt is megfizetésnek számít ha a szállítói kötelezettség engedményezéssel, tartozásátvállalással szűnik meg.

A pénzforgalmi adózás választható

- ha a vállalkozó a tárgyév első napján kisvállalkozásnak minősül (Kkv. tv.)

tehát akinek mérlegfőösszege vagy árbevétele alacsonyabb mint 10 millió EUR és létszáma 50 főnél kevesebb és a vállalkozásban állam vagy önkormányzat 25%-ot meg nem haladó arányban tulajdonos.

Az értékek vizsgálatánál a partner és kapcsolódó vállalkozásainak adatait összevontan kell figyelembe venni, nem elég ha a vállalkozás önmagában megfelel a fenti kritériumoknak.

- a bevétel a tárgyévet megelőző évben és várhatóan a tárgyévben kevesebb mint 125 millió HUF (itt már nem kell összesíteni a partner és kapcsolódó vállalkozások adatait)

A pénzforgalmi adózás nem választható

- csőd- és felszámolási eljárás alatt

- ha a vállalkozásnak nincs belföldi gazdasági letelepedettsége kizárólag csak belföldi adószámmal rendelkezik

A pénzforgalmi adózói státusz megszűnése>

- a 125 milliós bevételi határ évközi túllépése esetén

- ha a vállalkozás az adott év első napján nem minősül kisvállalkozásnak (paraméterek fentebb már részletezve)

- ha a vállalkozás csőd- vagy felszámolási eljárás alá kerül

- tevékenység szüneteltetése esetén

Előnyei:

- kifizetetlen vevő számlákban felszámított áfát azok kiegyenlítéséig nem kell befizetni az állami költségvetésbe bár a bejövő számlákban lévő áfa-tartalom sem vonható le, ha azok nincsenek kifizetve

- év közben alapított vállalkozások is választhatják

- tárgyévre választható, de folytatás esetén nem kell megújítani a bejelentést

- ha a pénzforgalmi adózói státusz a bevételi határérték túllépése miatt a szűnik meg, akkor a megszűnést időpontját megelőzően kiállított számlák áfáját továbbra is a kiegyenlítéskor kell megfizetni

Hátrányai:

- kimondottan versenyhátrány ha a vevő nem kíván osztozni a pénzforgalmi elszámolású adóalany ˝komfortjában˝

- a vevőnél külön adminisztrációs teher az ilyen adóalanytól befogadott számla áfa-analitikabeli kezelése (˝pénzforgalmi elszámolás˝ felirat böngészése a számlán mert adószám alapján nem különböztethető meg ez az adóalanyi kör mint pl. az EVA-sok esetében a 3-as megkülönböztető kóddal)

- kizárólag a ˝pénzforgalmi elszámolás˝ felirat léte vagy hiánya határozza meg a számla kezelését az áfa rendszerében. Ha a jelzés elmarad, akkor mind a pénzforgalmi adózást választónak mind vevőjének az általános szabályok szerint kell eljárnia - ez pedig lássuk be - eléggé sztochasztikussá teszi az ügyintézést.

- ha a pénzforgalmi adózást választó adóalany túlnyomórészt közösségi (EU) és/vagy harmadik országba (non-EU) értékesít és beszállítói túlnyomórészt belföldi egyenes adózással számlázó adóalanyok, akkor a bejövő áfa oldalon csak a hátrányok maradnak (kimenő oldalon áfa nélküli, adómentes tételek, bejövő oldalon viszont csak a kiegyenlítéskor levonható bejövő áfa)

- a pénzforgalmi adózást választó adóalany adminisztrációs terhei növekednek a hibrid pénzforgalmi és nem pénzforgalmi szemléletű áfa-analitika miatt

- a pénzforgalmi adózás választásának feltételeit folyamatosan vizsgálni kell


Jogi nyilatkozat: előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a blog már nem aktuális. Az intellaccount kft mindent megtesz a tanácsok pontosságáért és hasznosságáért, de tartalmukért és a betartásuk következményeiért felelősséget nem vállal.

Az oldalon és a blogban közzétett információk és következtetések tájékoztató jellegűek és nincsenek tekintettel az olvasók egyéni igényeire és adójogi helyzetére. A közölt adatok teljességéért, pontosságáért, valamint aktualitásáért az intellaccount Kft nem vállal felelősséget. A közzétett információk nem minősülnek továbbá tanácsadásnak (adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak), és ezáltal nem helyettesítik a társaságunk szakértőivel folytatott személyes megbeszélést. A jelen honlapon feltüntetett linkeken keresztül elérhető weboldalakon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért az intellaccount kft nem vállal felelősséget.

június
július
augusztus
szeptember
október
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
2024. július 12. 
 • 12:00 Befizetés: Jövedelmet terhelő adók, járulékok, KATA
2024. augusztus 12. 
 • 12:00 Befizetés: Jövedelmet terhelő adók, járulékok, KATA
2024. szeptember 12. 
 • 12:00 Befizetés: Jövedelmet terhelő adók, járulékok, KATA
2024. október 12. 
 • 12:00 Befizetés: Jövedelmet terhelő adók, járulékok, KATA
 • 12:00 Befizetés: EVA
2024. október 20. 
 • 12:00 Befizetés: Tao, Rehab. hj, Cégautóadó

Kapcsolat

intellaccount Kft.
H-2851 Környe
Alkotmány utca 6-10.
Munkanapokon: 7:30-16:00

Tel: +36 34 512 762
Mobil: +36 30 9942 348
Email: intellaccount@intellaccount.hu

Impresszum

intellaccount Kft.

Adószám HU: 11185125-2-11
Adószám EU: HU11185125
Cégjegyzékszám: 11-09-002810